Frequency response testing of zero-sequence current transformers for mining ground fault protection relays

Krzysztof Kuliński, Adam Heyduk

Abstract


W polskim górnictwie węgla sieci dystrybucyjne średniego napięcia działają z izolowanym punktem neutralnym. Przekładniki prądowe o zerowej sekwencji są podstawowymi czujnikami, które generują sygnały wejściowe dla przekaźników zabezpieczających przed zwarciem doziemnym. W literaturze problem analizy odpowiedzi częstotliwościowej różnych typów przekładników prądowych był wielokrotnie badany, np. [1] [2], ale jak dotąd nie dotyczy przekładników prądowych o zerowej sekwencji. W ramach pracy przetestowano dwa typy przekładników prądowych o zerowej sekwencji w zakresie od 0,1 Hz do 100 kHz. Przeanalizowano zarówno zmianę stosunku prądu, jak i przesunięcie kątowe między prądem wtórnym transformatora a całkowitym prądem pierwotnym.

Full Text:

PDF

References


S. Li and Y. Xue ”Simulation analysis of Arc grounding fault in non-solidly earthed network”, in IEEE Power & Energy Society General Meeting, Chicago, 2017.

J. Wiśniewski, E. Anderson and J. Karolak “Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence” Acta Energetica, vol. 21 No.4, pp 171-177, 2014.

A. Cataliotti, D. Di Cara, and P.A. Di Franco, “Frequency response of Measurement Current Transformer” in I2MTC 2008 - IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Victoria, Vancouver Island, 2008.

A. Cataliotti, D. Di Cara, and P.A. Di Franco, “Characterization of Current Transformers in the Presence of Harmonic Distortion” in I2MTC 2008 - IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Victoria, Vancouver Island, 2008.

M. Kaczmarek and R. Nowicz, “Comparison of wide frequency metrological properties of inductive current transformers” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 88, pp. 63–65, Aug. 2012.

R. Schreiber and I. Sikorova, “Frequency Response Of Selected Current Transformers And Hall-Effect Current Sensors” in XXI IMEKO World Congress “Measurement in Research and Industry”, Prague, 2015, pp. 738-742.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Journal of Electronics and Telecommunications
is a periodical of Electronics and Telecommunications Committee
of Polish Academy of Sciences

eISSN: 2300-1933