Crisis remote education from the perspective of one-year experience of students

Milosz W Romaniuk, Joanna Teresa Łukasiewicz-Wieleba

Abstract


The article presents the results of the questionnaire research carried out after the first and repeated after the second semester of crisis remote education, conducted at The Maria Grzegorzewska University. Students participating in the study indicate a significant increase in their IT competences and the level of remote education. They declare a similar, high level of commitment and independence during classes. They indicate that commitment, activity, contact with the lecturers, regularity and quality of work, as well as the adequacy of the grades given are better during traditional education, although their timeliness is higher during distance education. The computer equipment of students and the way of accessing the Internet have not changed significantly. 20% of respondents admitted to using unauthorized assistance during exams. In the statements of students, on the one hand, there is a desire to return to social contacts and traditional classes, and on the other hand, a desire to maintain remote education, associated with the comfort of home-based learning and independence.

Full Text:

PDF

References


M. W. Romaniuk, “Digital Competences of Maria Grzegorzewska Academy of Special Education Students – Method and Results of a Survey.” International Journal of Electronics and Telecommunications, 61 (3), 2015, pp. 267-272, DOI: 10.1515/eletel-2015-0035.

M. Händel, M. Stephan, M. Gläser-Zikuda, B. Kopp, S. Bedenlier and A. Ziegler, “Digital readiness and its effects on higher education students’ socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic.” 22 July 2020, DOI: 10.31234/osf.io/b9pg7

D. A. Bardzińska, ”Kompetencje informatyczne studentów kierunków pedagogicznych,” in Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych. Problemy współczesnej edukacji, J. Bojanowicz, K. Ziębakowska-Cecot, Ed. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018, pp. 33-43

M. W. Romaniuk and J. Łukasiewicz-Wieleba, ”Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19.” Warszawa, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.18059.52006.

M. W. Romaniuk and J. Łukasiewicz-Wieleba, ”Crisis Remote Education at The Maria Grzegorzewska University During Social Isolation in the Opinions of Students.” International Journal of Electronics and Telecommunications, 66 (4), 2020, pp. 807-812, DOI: 10.24425/ijet.2020.135675.

M. W. Romaniuk, J. Łukasiewicz-Wieleba and S. Kohut, ”Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji zdalnej.” E-Mentor, 5 (87), 2020, pp. 15-26, DOI: 10.15219/em87.1489.

M. W. Romaniuk and J. Łukasiewicz-Wieleba, ”Crisis Remote Education at The Maria Grzegorzewska University During Social Isolation in the Opinions of Academic Teachers.” International Journal of Electronics and Telecommunications 66 (4), 2020, pp. 801-806, DOI: 10.24425/ijet.2020.135673.

M. W. Romaniuk, ”E-learning in College on the Example of Academy of Special Education.” International Journal of Electronics and Telecommunications, 61 (1), 2015, pp. 25-29, DOI: 10.1515/eletel-2015-0003.

J. M. Mischke, “Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w polskich uczelniach wyższych.” in E-edukacja–analiza dokonań i perspektyw rozwoju, M. Dąbrowski, M. Zając, Ed. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009, pp. 19-24.

J. Kozłowska, ”E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych.” Rynek–Społeczeństwo–Kultura, 1, 2017, pp. 41-48.

M. Rebizant, ”Nauczanie hybrydowe jako jedna z form kształcenia w uczelni wyższej w opinii studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej,” in Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, D. M. Jankowska, Ed. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, pp. 252-265

M. Jabłonowska and J. Wiśniewska, ”Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu akademickim,” in: Cyberprzestrzeń-Człowiek-Edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej, M. Tanaś, S. Galanciak, Ed. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020, pp. 93-108

S. Kuruliszwili, ”Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form i trudność klasyfikacji,” Edukacja Ustawiczna Dorosłych, vol. 104, nr 1, 2019, pp. 39-50

A. H. Rohayani, “A literature review: readiness factors to measuring e-learning readiness in higher education.” Procedia Computer Science, 59, 2015, pp. 230-234.

A. A. M. Al-Araibi, M. Naz’ri bin Mahrin, R. C. M. Yusoff and S. B. Chuprat, “A model for technological aspect of e-learning readiness in higher education.” Education and Information Technologies, 24 (2), 2019, pp. 1395-1431.

L. Pokrzycka, ”Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków.” Zarządzanie mediami 7 (1), 2019, pp. 15-27. DOI:10.4467/23540214ZM.18.019.10571

L. R. Amir, I. Tanti, D. A. Maharani, Y. S. Wimardhani, V. Julia, B. Sulijaya and R. Puspitawati, ”Student perspective of classroom and distance learning during COVID-19 pandemic in the undergraduate dental study program Universitas Indonesia.” BMC medical education, 20(392), 2020, pp. 1-8. DOI: 10.1186/s12909-020-02312-0

R. Kalman, M. Macias Esparza and C. Weston, ”Student Views of the Online Learning Process during the COVID-19 Pandemic: A Comparison of Upper-Level and Entry-Level Undergraduate Perspectives.” Journal of Chemical Education, 97(9), 2020, pp. 3353-3357, DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c00712

D. Leżański, B. Marek and J. Sobolewska, ”Kształcenie zdalne. Historia prawdziwa oczami studentów.” 2020, Warszawa

K. Hill and R. Fitzgerald, ”Student perspectives of the impact of COVID-19 on learning.” All Ireland Journal of Higher Education, 12 (2), 2020.

A. Elzainy, A. El Sadik and W. Al Abdulmonem, “Experience of e-learning and online assessment during the COVID-19 pandemic at the College of Medicine, Qassim University.” Journal of Taibah University Medical Sciences, 15(6), 2020, pp. 456–462, DOI: 10.1016/j.jtumed.2020.09.005

M. Trzcińska-Król, “Students with special educational needs in distance learning during the COVID-19 pandemic – parents’ opinions.” Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 29, 2020, pp. 173–191. DOI: 10.14746/ikps.2020.29.08

J. Wiśniewska and J. Łukasiewicz-Wieleba, Budowanie i wzmacnianie relacji w edukacji zdalnej przez nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej. E-mentor, 1 (88), 2021, pp. 37-46, DOI: 10.15219/em88.1501

A. Thakur, “Mental Health in High School Students at the Time of COVID-19: A Student’s Perspective.” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 59 (12), 2020, pp. 1309-1310, DOI: 10.1016/j.jaac.2020.08.005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Journal of Electronics and Telecommunications
is a periodical of Electronics and Telecommunications Committee
of Polish Academy of Sciences

eISSN: 2300-1933